Ascanlar  Yıkım  &  Hafriyat  &  Kum Ocağı  &  Taş Ocağı

İnşaat Sanayi ve Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

İLKER 1. CAD. CANER APT. NO :  44 / a    DİKMEN / ANKARA

TEL : ( 0312 ) 482 05 09    &     FAX : ( 0312 ) 480 65 02

{ 0532 } 407 77 57

Email :  [email protected]

www.ascanlar.com   &   www.ankarayikimcilar.com

www.ascanlarhafriyat.com

FACEBOOK ADRESİMİZ : ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT

HER TÜRLÜ

İŞ MAKİNASI VE KAMYONLARLA

BİNA YIKIMI, HAFRİYAT, KUM MICIR NAKLİYESİ, YOL,

ALT YAPI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, KUM, STABİLİZE, BAYPAS,

DOLĞU MALZEMESİ TEMİNİ SERİLİP SIKIŞTIRILMASI VE

KIRICILI VE KOVALI ESKAVATÖRLERLE TAŞ KIRMA

TAAHHÜT İŞLERİ YAPILIR.

 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, başlangıçta imar mevzuatına aykırı değildir. Ancak, zaman içerisinde yapılar, bakımsızlık, tamirsizlik, deprem ve buna benzer sebeplerle fiziki ömürlerini tamamlar ve yıkılacak duruma gelirler…

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar!

 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, başlangıçta imar mevzuatına aykırı değildir. Ancak, zaman içerisinde yapılar, bakımsızlık, tamirsizlik, deprem ve buna benzer sebeplerle fiziki ömürlerini tamamlar ve yıkılacak duruma gelirler. Bu durumlarından ötürü kamu güvenliğini tehdit ederler. Bu nedenle, yıkılacak derecede tehlikeli yapılar da imar mevzuatına aykırı yapılardan sayılıyor.

 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar konusunda İmar Kanunun 39. maddesinde: “Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir” deniliyor.

 

Danıştay eski tarihli kararlarında yıkılma tehlikesi olmayan veya esaslı bir onarımla tehlike arz etmeyecek duruma gelebilecek olan yapılar hakkında yıkım kararı verilemeyeceğine hükmetmiştir. Buna karşılık, yeni tarihli kararlarında yapının ancak esaslı bir onarımla tehlike arzetmeyecek duruma gelebileceği aksi takdirde yıkılma tehlikesine maruz bulunduğu anlaşılan yapıların yıkılacak derecede tehlike arzettiğinden bunların yıkılması gerektiğine karar verdiği görülür.

 yıkım, yıkımcı, yıkımcılar, yıkım firmaları, ankara yıkımcılar, ankara yıkım firmaları, hafriyat, hafriyatçılar, ankara hafriyatçılar, ankara hafriyat firmaları

Sonuç olarak; imar mevzuatına aykırı yapılar kaçak yapı durumundadır. Bu tür yapılar ruhsat alınmadan inşasına başlandığı veya ruhsat alınıp yapısına başlanmış olsa bile daha sora ruhsat ve eklerine aykırı yapılan tadilatlar nedeniyle kaçak yapı durumunda olabilir. Bu nitelikteki yapılar İmar Kanunun 32. maddesine göre imar mevzuatına uygun duruma getirilmedikçe yıkılacaktır. Burada değinilmesi gereken bir diğer hüküm ise İmar Kanunun 21. maddesidir. Anılan hükme göre “Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır”. Bu durumda yapısı imar mevzuatına aykırı olan yapı sahibi depreme karşı yapısını güçlendirmek istediği takdirde güçlendirme için ruhsat alamayacaktır.