Ev-araba alıp satana kıskaç!
 Ali Tezel yazdı…
01 Ekim 2012 Pazartesi

İşi olmadığı halde ev-araba alıp satana kıskaç!

İşi olmadığı halde ev-araba alıp satana kıskaç Yılda birden fazla araba veya gayrimenkul alıp sattıysanız Maliye sizi geçmişe dönük gerçek gelir vergisi mükellefi yapıyor, SGK’da geçmişe dönük vergi mükellefi yapılanların SSK’sını silip, Bağ-Kur’lu yapıyor. Maliye daha önce yayınlanan özelgeye dayanarak, galerici ya da emlakçı olmadığı halde bu işten para kazananları vergi mükellefi yapmaya başladı Geçtiğimiz şubat ayında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayında yılda bir defadan fazla araç veya gayrimenkul alıp satanların incelemeye alınacağını ve hepsine de mektup gönderildiğini açıklamıştı. Şimdi de incelemelerden çok sayıda kişi geçmişe dönük olarak vergi mükellefi yapılmaya başlandı. Maliye Bakanlığı konuyla ilgili “özelge” yayınladı. İnternet üzerinden veya şahsi olarak ikinci el araba alım satımı yapanları tespit etmek isteyen Maliye, vergi kaydı olmadığı halde çok sayıda araç alıp satanlara vergi cezası uygulamaya başladı. Konuyu ilk Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Ekrem Şimşek “Bu işle ilgili ticarethane açılması gerekiyor. Demek ki 3’den fazla yapıyorsun vergisini vermek zorundasın. Gelir vergisi, KDV ödemek zorundasın. Gelir İdaresi Başkanlığı da bu konuyla ilgili 623 bin kişiye inceleme mektubu gönderdi” demişti.

YILDA 20 ARABA SATAN ÖĞRETMEN VAR
Geriye dönük olarak noter kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil kayıtlarının TC Kimlik numaraları üzerinden incelemeye tabi tutulduğunun altını çizen Ekrem Şimşek, “Yılda 10 ila 20 adet arası araba alım satımı yapan doktorlar, öğretmenler var” diyerek sıkıntıya dikkat çekmişti. Yılda 3’ten fazla araç alıp satan 623 bin kişiye mektup gönderilirken, denetim elemanları da 1’den fazla araç ve gayrimenkul alıp satanları incelemeye aldı. Şimşek, 2011 yılında galeri, otomobil yetkili satıcısı ve kişilerle birlikte toplam ikinci el araç satışının ise 3 milyon 700 bin adet olduğunu vurgulamıştı. Maliye, geriye dönük olarak noter kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil kayıtlarının TC Kimlik numaraları üzerinden incelemeye tabi tuttu.

GAYRİMENKUL ALIP-SATANA ÖZELGE YAYINLANDI
İcra müdürlüğünün açtığı ihale ile aynı yıl içinde iki kez gayrimenkul alan birisine de Maliye geriye doğru, 2008,2009 ve 2010 yılı için vergi mükellefi yapıp, yüksek miktarda vergi borcu çıkardı ve tahsil için de icraya geçti. Mükellef konuyu Maliye’ye şikayet edince de kendisi hakkında Özelge çıkarıldı. Üstelik kişi aynı yıl içinde alıp sattığı binaların değer artışları için vergisini de zamanında Maliye’ye bildirip ödemişti. Ancak, Maliye bu yetmez seni deftere tabi tuttum dedi.

Maliye Bakanlığı Özelgesi ‘Vergi dairesinin işleminde yasal isabetsizlik bulunmuyor’
Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01/170149-VUG-359, GVK Md. 37, 6111 s. K.Md. 5
BİRDEN FAZLA GAYRİMENKUL SATIMININ TİCARİ KAZANÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ
Gayrimenkullerin iktisap tarihinden sonra aynı kişiye farklı tarihlerde veya farklı kişilere aynı tarihte veya birbirini izleyen tarihlerde satılması durumunda yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilmesi hk. 18.08.2008 tarihinde (.) İcra Müdürlüğünün açtığı ihalede satın aldığınız iki adet gayrimenkulden birini 16.06.2009 tarihinde, diğerini 06.09.2010 tarihinde satarak değer artış kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamelerinizi (.) Vergi Dairesi Müdürlüğüne verdiğinizi, ancak adı geçen vergi dairesinin incelemesi sonucu 2006 yılında iki adet olmak üzere beş yıl içinde dört gayrimenkul satışınız nedeniyle ticari faaliyet kapsamında mükellefiyet tesisinin gerektiğinin bildirildiği, 6111 sayılı Kanun kapsamında beş yıl geriye yönelik Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinizi elektronik ortamda verdiğinizi, vergi dairesi tarafından sonradan ticari kazanç yönünden mükellefiyet açılması nedeniyle, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında defter tasdiki yaptırmadığınızı belirterek, söz konusu gayrimenkul satışları nedeniyle elde ettiğiniz gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği ile ticari kazanç olarak vergilendirilmesi halinde gayrimenkullerin alımı sırasında ödediğiniz Katma Değer Vergisi tutarlarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, konu hakkında ilimiz (.) Vergi Dairesi Müdürlüğünce adınıza yapılan işlemlerde herhangi bir yasal isabetsizlik bulunmamaktadır.