7.2’lik Van depremi milat oldu. Hükümet yapı denetiminde radikal önlemler için harekete geçti.

binaların yıkım işini,

çıkacak geri dönüşüm malzemelerinden

elde edeceğimiz gelirle

bedelsiz yapabiliriz.

 2012’den itibaren inşaat işlerinde çalışan tüm ustalar belgeli olacak.

Kullanılan malzemelerde AB standardı aranacak.Hükümet, Van’daki 7.2’lik depremle bir kez daha gündeme gelen kaçak yapılaşma ve yapı denetimi konusunda radikal önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Bedeli ne olursa olsun yapacağız’ dediği düzenleme hayata geçerse inşaat ve yapı işleri yetkisiz kişilerin elinden alınacak. Bina yapımında özel-kamu ayrımı kaldırılacak.

Kentsel dönüşümde çürük binasını yıkmayanın evi açık artırmayla satılacak.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Van’da yaşanan acı depremin ardından “İktidarı kaybetsek de yıkacağız” diyerek başlattığı, çürük binaların yıkılması seferberliğinin yol haritası netleşti.

Başbakan’ın emriyle hazırlanan deprem riskini sıfırlamaya yönelik yasa tasarısında, çürük binalarla ilgili sert önlemler var. Buna göre kat malikinin yıkılmasına itiraz ettiği ev, açık artırmayla satılacak.

“İKTİDARI KAYBETSEK DE YIKACAĞIZ”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Van’da yaşanan acı depremin ardından “İktidarı kaybetsek de yıkacağız” diyerek başlattığı, çürük binaların yıkılması seferberliğinin yol haritası netleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından deprem riskini azaltmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısı, önceki gün Meclis’e sunuldu. Tasarıda, binayı yıkmak istemeyen vatandaşlara yönelik bazı yaptırımlar uygulanması öngörüldü. Buna göre, çürük binalar öncelikle anlaşma ile yıkılacak. Anlaşmanın sağlanamaması halinde, söz konusu binalara su, elektrik ve doğalgaz verilmeyecek. Bu da yeterli olmazsa, binalar kamu gücüyle yıkılacak.

BİNA SAHİBİNE ÜÇ SEÇENEK SUNULACAK

Tasarıya göre, binaların deprem testleri öncelikle yapı malikleri tarafından gerçekleştirilecek. Eğer yapı malikleri deprem testlerini yaptırmazsa, belediye ve valilikler devreye girecek. Çürük çıkan binaların sahipleri ile masaya oturulacak. Ve geçici konut, işyeri tahsisi, kira yardımı olmak üzere üç teklif sunulacak. Tekliflerin kabulü halinde ise bina yıkılacak. Aynı arsadan daire almak isteyenlere ise kolaylıklar sağlanacak. Veya bir başka yerde konut tahsis edilecek. Yıkım konusunda kat maliklerinin itirazı olmayacak. Ancak, yeniden bina yaptırılmasına, binadan alınacak konutlarla ilgili konularda ise uzlaşma aranacak. Örneğin, 10 daireli binada, 6 dairenin sahibi onay verirse anlaşma yürürlüğe girecek. Diğer, dört daire için ise satış ihalesine çıkılacak. 6 dairenin sahibi söz konusu 4 dairenin hakkını açık artırma yöntemiyle satın alabilecek. Kat malikleri söz konusu 4 daireyi de alamazsa, dairelerin haklarını devlet alacak ve yıkım işlemi başlayacak.

BİNA TERK EDİLMEZSE ELEKTRİĞİ DE KESİLECEK

Tasarıda, çürük binalardaki maliklerin binayı terk etmemesi veya direnmesine yönelik de önlemler alındı. Buna göre, tüm uyarılara rağmen çürük binanın boşaltılmaması halinde, öncelikli olarak, elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetler durdurulacak. Buna rağmen, malikler binayı boşaltmıyorsa, kamu gücüyle binalar bo-şaltılacak. Yıkım işlemleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlık, yerel yönetimlerin görevlerini tam olarak yerine getirmediğini düşündüğü anda ise kendisi devreye girecek. Çürük binalar bakanlık tarafından yıkılacak.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ BİLE DURDURMAYACAK

Tasarıda, çürük binalarla ilgili yıkım kararları ‘seferberlik ve savaş’ kanunları kapsamında değerlendirildi. Tasarının gerekçesinde, mülkiyet hakkının anayasal bir hak olduğu belirtilerek, ancak can güvenliğinin mal güvenliğinden önce geldiği vurgulandı. Tasarıda, bu nedenle, can güvenliğinin sağlanması için, savaş ve seferberlik hallerinde mal güvenliğinin ikinci plana atılabildiği kaydedildi. Tasarıda, bu hüküm doğrultusunda, mahkemelerin çürük binaların yıkılmasına yönelik kararlar hakkında, yürütmeyi durdurma kararı veremeyeceğine ilişkin hüküm de yer aldı. Öte yandan, maliklere uygun kredi verilmesinin de önü açıldı. Kat maliklerinin talep etmesi halinde, dönüşüm hesabından kredi veya kira sertifikası (sukuk) verilebilecek.

Türkiye genelinde riskli görülen yaklaşık 9 milyon bina yıkılacak. Hak sahipleriyle, TOKİ konutları için anlaşma yapılacak. Öngörülen tedbirler özetle şöyle:- 2012’den itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgeli olmaları zorunlu olacak. Sertifikalı ustaların zaman zaman hizmet içi eğitime alınması planlanıyor.
– Kalitesiz yapılaşmanın önlenmesi için şantiye şefi olarak mimar ve mühendisler görevlendirilecek. İnşaat ve tesisat işlerinde taahhüt üstlenen müteahhitler, 1 Ocak 2012’den itibaren yetki belgesi numarası alarak faaliyette bulunabilecek.

– Güçlü ve kurumsal yapı denetim sistemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda teknik müşavirlik sistemine geçilecek. Teknik müşavirlik kuruluşları, deneyimli mimar ve mühendisler eliyle profesyonel hizmet verecek.

– Depremlerde kamu binalarının da büyük hasar görmesi nedeniyle, çıkarılacak düzenlemelerde özel-kamu ayrımı kaldırılacak. Teknik müşavirlik sisteminden kamu yapılarının da hizmet alması sağlanacak. Yurt genelinde bulunan 80 bin civarındaki kamu binasının yüzde 70’i, birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Yıkım olduysa enkaz altında kalanlar için yapılacak ilk şey, yangın ve patlama risklerini gözden geçirmektir. Kendi güvenliğinizi de sağlayarak, yıkılan binanın doğalgaz ve elektriğini ana şalterlerden kapatın. Enkaz yakınında sigara içmeyin,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Van’da yaşanan felaketin ardından deprem gerçeğinin yeniden ülke gündemine oturduğunu belirterek, Bursa’da da depreme karşı merkezde 40 bin binanın yıkılması gerektiğini söyledi.

– AB Yapı Malzemeleri Tüzüğü, ‘Ulusal Yönetmelik’ olarak Temmuz 2013’te uygulamaya konulacak. Böylece uluslararası standartlarda yapı malzemesi üretilmesi sağlanacak.

ankara yıkımcılar, ankara yıkım firmaları, ankara bina yıkanlar, beton kıranlar, ankara gecekondu enkazı alanlar, ankara enkazcılar, ankara enkaz satın alanlar, ankara enkazcı,
– Koordinasyonu üstlenecek bakanlık, TOKİ ile ortak çalışma yürütecek. Yıkılan kaçak yapı ve gecekondu sahipleriyle TOKİ anlaşma yapacak. Fark için 20 yıla varan vadeler öngörülüyor.SİYASİ ERK CESUR OLMALIBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Oy kaybetsek de kaçak binayı yıkarız’ şeklindeki açıklaması meslek odalarını umutlandırdı binalar ömrünü tamamladı Ankara Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de belediye sınırları içerisindeki benzer durumdaki yapıların yıkım işi ankara
7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Van Erciş‘te enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makinelerinin yardımıyla yıkılan binaların enkazını kaldırıyor. Çalışmalar sırasında bulunan değerli eşyalar, kayıt altına alınıyor. Ayrıca Sakarya’daki orta hasarlı konutların yıkımı
Abdullah Baysal (İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri): Yaptığımız çalışmaya göre, İstanbul’da binaların yüzde 40’ı ekonomik ömrünü tamamlamış, yani içinde yaşanmaması gereken bina. Yüzde 27’si depreme dayanıklılığını yitirmiş, yani acilen yıkılması gereken durumda. Özellikle de 1999 depremi öncesinde yapılan binalar. O zaman yapılan binalarda deniz kumu kullanılması, yapı denetiminin olmaması söz konusuydu. O yüzden kentsel dönüşümde de özellikle siyasi erkler, yetkililer cesur davranmak zorunda. Depreme dayanıksız binaların yıkılması konusunda kat mülkiyetinin acilen değişmesi ve çoğunluğa bırakılmaması gerekiyor. Binadaki bir kişinin başvurusu ve yetkili kurulların kararıyla o binanın yenilenmesi sağlanmalı.
İradeye bıraktığınız vakit sonuç alamıyorsunuz… Başbakan’a yüzde yüz katılıyorum. Önce bu binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Ancak bundan sonra denetimsiz, statik ve mimari projesi, ruhsatı olmayan inşaatlara asla izin verilmemeli. Artık depremin değil binanın öldürdüğü biliniyor ve bu bir kültür meselesi.YAPI DENETİMİ 1999’UN GERİSİNDE Eyüp Mahcu (Mimarlar Odası Genel Başkanı): Yapılan açıklamalardan umutlanmak isteriz. bina yıkım işi Videoları, bina yıkım işi Haberleri, bina yıkım işi Resimleri, bina yıkım işi Köşe Yazıları. Eski ve sağlıksız yapılar yıkılarak yeniden yapılacak. Bu kapsamda, kamu binalarının tamamı deprem testlerinden geçirilecek

Ama her deprem ve afet sonrası yapılan uygulamalara bakın. O yüzden gerçekçi bulmuyorum. Artık hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. ‘Kral çıplak’ deniyor ama çıplak olan kamu politikaları. Yapı denetim sisteminin işlevsiz olduğunu herkes kabul ediyor. Bu konuda bir milat gerekiyor. Yapı denetimi, bugün1999 depreminin gerisine gitmiştir. Bu ortamda ne yaparsanız yapın binaları da yenileseniz kentleri güvenli hale getiremezsiniz. Van depremine bakın, orada 40 yıllık binalar ayakta duruyor. Yeni binaların depreme karşı güvenli yapıldığı savı doğru olmaz. Topbaş: İstanbul’da çürük binalar yıkılacak ilk kez mağaranın içini vurdu · Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma Hurda fiyatları, hurda alım, hurda satım, hurda satışı ankara

İstanbul’da çok riskli 1 milyon hane tespit edildi. 2 milyon konutun ise dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Dönüşüm yapılacak şehirlerde yerel mimariye önem gösterilecek. Yeni binalar yerel motiflere uygun olarak inşa edilecek. Çürük Evler Nasıl Yıkılacak ?
KENT İÇİ SÜRGÜNE DÖNÜŞÜR Tayfun Kahraman (Şehir Plancıları Oası İstanbul Şube Başkanı): Siyasetin, elini taşın altına koyması lazım. Ancak bugüne kadar yapılan uygulamalara baktığınızda bu açıklamalar kaygı verici. Çünkü, kentsel dönüşümde sosyal konut yerlerine rezidanslar yapılıyor. Bölge insanları kent dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Buralarda bir rant oluşuyor. Ayazma ve Tarlabaşı projeleri gibi olursa İstanbul’daki vehamet daha da artar. Bu dönüşüm kent içi sürgüne dönüşür.

Nurettin Sözen (Eski İstanbul Belediye Başkanı): Kaçak binaların yıkılması konusunda itiraz yok. İlçe ya da büyükşehir belediyesi, kaçak yapıyı yıkmıyorsa bu zaten suçtur.

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT 0532 407 77 57

İhtiyaca odaklı kampanya

VAN’da yaşanan depremin ardından Çankaya Belediyesi tarafından başlatılan “Bağışlayın Ulaştıralım” kampanyası deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınıyor.

Belediyeden yapılan çağrı ile Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED)’e ulaştırılan yardımlar, TIR’larla yola çıkarıldı. Yardım konvoyunun yanı sıra 10 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini de deprem bölgesine gönderen Çankaya Belediyesi, genel yardım kampanyasını sona erdirerek, deprem bölgesinden bildirilen ihtiyaca odaklı yardımlarını sürdürecek.

Deprem bölgesine yardım elini uzatanlara teşekkür eden Çankaya Belediyesi Başkanvekili Halil Köseler, “Evindeki yiyeceğinden battaniyesine, sobasından mutfak tüpüne, temizlik malzemesinden çocuk mamasına kadar pek çok eşyayı bize ulaştırarak depremzedeye yardım elini uzatan Çankayalılar, dayanışma ve kardeşliğin güzel bir örneğini sergiledi” dedi.

 

ATO’dan Erciş’e öğrenci yurdu
Ankara Ticaret Odası, Van için bütçesinden ayırdığı 500 bin TL’nin ardından, Erciş’e 200 yatak kapasiteli bir de öğrenci yurdu yapma kararı aldı.VAN depreminin yaralarını sarmak için harekete geçen AnkaraTicaret Odası (ATO), bütçesinden ayırdığı 500 bin TL’den sonra Erciş’e 200 yatak kapasiteli bir de öğrenci yurdu yapacak.ATO’dan yapılan açıklamaya göre, Van depremi, Odanın Ekim ayı olağan meclis gündeminin de ilk sırasında yer aldı. İki gün önce yapılan olağanüstü meclis toplantısında deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak üzere Yönetim Kurulu’na 500 bin TL harcama yetkisi veren Oda Meclisi, bu toplantıda da, Van’ın ilçesi Erciş’te yıkılan yurdun yerine yeni bir öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin karar aldı.İlgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde yürütülmesi planlanan öğrenci yurdunda, etüt salonları, sporve sosyal tesisler ve kütüphane bulunacak. 2 milyon 500 bin TL’ye mal olması beklenen yurt binasının yapımına en kısa zamanda başlanması planlanıyor.Kalıcı bir eserATO Başkanı Salih Bezci, Van depreminin büyük yıkım ve can kaybına yol açtığını ancak ülke halkının büyük bir yardımseverlik örneği göstererek yaraların iyileşmesi yönünde çalıştığını söyledi. ATO’nun da deprem yaralarını sarmaya katkı sağlamak için önce olağanüstü meclis toplantısıyla, Van’a 500 bin TL bütçe ayırdığını anlatan Bezci, “Erciş’te kalıcı bir eserimiz olsun düşüncesiyle yola çıkarak, öğrencilerimiz için 200 yatak kapasiteli modern bir barınma tesisi yapma kararı aldık. İlgili bakanlıklarla istişare ettikten sonra yapımına başlayacağımız barınma tesisini 6 ay ile 1 yıl arası bir sürede hizmete sokmayı planlıyoruz” dedi.GVO’dan Van’a hızlı yardım

VAN’da yaşanan deprem felaketi ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğrencileri yardım için harekete geçirdi.   Yapılan duyuruların ardından 25-26 Ekim’de iki gün boyunca toplanan yardım malzemeleri 27 Ekim’de ODTÜ GVO danışması önünden Van’a gönderildi.

Her ayrıntı düşünüldü

Bizzat öğrenciler tarafından tasnif edilen ve tırlara yüklenen yardım malzemelerinin çoğunu kışlık kıyafet, battaniye, yorgan, günlük hijyen sağlayıcılar ve kuru gıdalar oluşturuyor. Yardım malzemeleri arasında dağcı tulumundan sobaya, iç çamaşırından bebek ayakkabısına, koltuk değneğinden havluya kadar her ihtiyaç düşünüldü. ODTÜ GVO’lu öğrencilerin en büyük dileği yardımlarının depremzedelere en kısa zamanda ulaşabilmesi.

Etimesgutlulardan Van’a büyük yardım

ETİMESGUT Belediyesi Kent Konseyi öncülüğünde, Van’daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Vatandaşların katkılarından oluşan gıda, giyim ve ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği TIR, Van’a gönderildi. Kadın, erkek, yaşlı, genç toplumun her kesiminden vatandaşlar, depremzedelere destek için kenetlendi. Kimi evdeki halısını kucaklayıp getirdi, kimisi depremzede çocuklar için mama ve bebek bezi aldı. Etimesgut Belediyesi Şefkateli Çarşısı da kampanyaya giyim ve 100 koli gıda malzemesi desteği verdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Van depremi, orada yaşayan kardeşlerimiz gibi bizleri de sarstı. Yaşanan acılar hepimizin acısıdır. Kardeşlerimize sabır ve metanet diliyorum. Etimesgutlu kardeşlerimizin, Vanlı kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla, Kent Konseyimiz ve Kadın Meclisimiz bünyesinde faaliyet gösteren kardeşlerimizin elbirliği ile sağladıkları ihtiyaç malzemelerini, acilen yerine ulaştırılması için yola çıkarmış bulunuyoruz. Van’daki deprem mağduru kardeşlerimizin acılarını, sıkıntılarını paylaşacak, doğrudan ve dolaylı çabalarımız devam edecek.”