İMAR DURUM BİLGİSİ, YAPI RUHSATI, İSKAN PROSEDÜRLERİ

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT KUM ÇAKIL İŞ MAKİNASI DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

0312 482 05 09 & 0532 407 77 57

HER TÜRLÜ

Bina Yıkımı Hafriyatı Enkaz Molozu Nakliyesi Yapılır.

Bina ve İş Yeri İçerisindeki

Fayans, Mermer, Granit, Yer Döşemesi, Şap Sökümü

Alçıpan Asma tavan Yıkım Söküm İşi

Tadilat Yıkımı Kırımı Sökümü Hizmeti Verilir.

Gsm : { 0532 } 407 77 57 / [email protected]

www.ascanlar.com

kiralık iş makineleri ankara

Konut ve işyeri inşaatlarında imar durum belgesinden başlayarak, iskana kadar geçecek yüzlerce prosedür ve aşamalar ön bilgi olarak; tablo ve ilgili linkler şeklinde özetle aşağıda verilmiştir. Belediye sınırları içinde;” inşaat ruhsatı” almadan, yasal olarak bina yapılamamaktadır. Ruhsatsız bina yapıldığı takdirde; binanın yıkımına karar verilebilmekte; mal sahibine, müteahhidine,fenni sorumlusuna yüksek miktarda para cezası da uygulanmaktadır.

Yapı ruhsatı 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse; ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır.

Aşağıdaki prosedürler için, inşaata başlama aşamanızdan,iskan alma aşamanıza kadar geçecek her aşamada firmamız size yardımcı olacaktır.Yüksek yapılar,tarihi eserler ve sanayii yapıları için yapım prosedürleri farklıdır,lütfen yapı ruhsatı alacağınız ilgili

kuruma/kurumlara yada firmamıza sorunuz…

Çevre Düzenleme İşleri ve Peyzaj Kazı, Yıkım, Hafriyat, Kanalizasyon İşleri • Kesintisiz Güç Kaynakları Torna ve Tesviye Makinaları

İNŞAAT YAPI RUHSATI NEDEN ALINMALIDIR?

Belediye sınırları içinde; inşaat ruhsatı” almadan,yasal olarak bina yapılamamaktadır. Ruhsatsız bina yapıldığı takdirde; binanın yıkımına karar verilebilmekte; mal sahibine, müteahhidine,fenni sorumlusuna yüksek miktarda para cezası da uygulanmaktadır.

Yapı ruhsatının sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır.

ANA BAŞLIKLAR ALTINDA KONUT / İŞYERİ, İNŞAATI YAPIM PROSEDÜRLERİ HK BİLGİ

1-İMAR DURUMUNU ÖĞRENME AŞAMALARI (SIRASIYLA)

Kadastro’dan çap alınması

Bilgi:Arsa üzerinde ahşap ev varsa;koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki de gerekmektedir.

Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili belediye’ye imar durum belgesi müracaatı

Bilgi:Tapu sahibi/sahiplerinin yada noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye müracaatı gerekmektedir.

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

2-PROJE ÖNCESİ BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)

İlgili belediye’den imar istikamet rölevesi alınması

Gerekiyorsa;İfraz yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri gibi

Gerekiyorsa;Tevhid yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi,

İfraz veya tevhid yapılmışsa; İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması

Zemin etüdü yapılması ve jeolojik raporun hazırlanması (Yetkin,Jeoloji ,jeofizik müh)

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

3- PROJE AŞAMALARI (SIRASIYLA)

Mimari proje (Yetkin,Mimar)

Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)

Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji müh/Jeo fisik müh ile birlikte)

Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine mühendisi)

Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik mühendisi)

Harita teknik uygulama sorumluluğu (Yetkin,Harita mühendisii)

Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

4-İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI AŞAMALARI

İnşaat için yapımcı müteahhit firmayla noterden sözleşme

İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması

Projelerin yapı denetime teslim edilmesi

Yapı denetimle ilgili ödemeler

Otopark bedellerinin yatırılması

İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması

inşaat ,yapım ruhsatı alınması

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

kilit taşı , çim taşı , kilit parke , şev taşı , oluk taşı , pres bordür , refüş bordür , alt yapı ,  çevre düzenleme , ağaç dibi , konik , limonluk , boru , biriket karo taşı malzemeli veya malzemesiz tüm işleriniz usta ekibimizle yaparız

5-YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)

SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması

SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması

Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi

Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı

Yıkım ve kazı ruhsatı alınması

Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması

Yıkım ve kazı ruhsat harçları

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

6-İNŞAAT SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR (SIRASIYLA)

Elektrik iş yeri dosyası açtrılması

Şantiye pano projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması

Şantiye panosu hazırlatılması

Şantiye panosunun inşaat yerine montajı

Şantiye panosunun incelenmesi için elekrik idaresinden muayene randevusu alınması

Şantiye panosu için eletrik idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi

Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması

Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması

Şantiye elektrik ön aboneliği yapılması

Belediye’den;elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Şantiye elektriği kazısı yapılması

Şantiye elektriği için yer altı kablosu alınması ve döşenmesi

Şantiye elektriği kazısı kapatılması

Şantiye panosununa elektrik idaresince elektrik bağlanması

Şantiye elektriğinin açılması

Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat

Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi)

Sular idaresinden;şantiye suyu bağlantı uygunluk yazısı alınması

Belediye’den;şantiye su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Şantiye suyu için kazı yapılması

Sular idaresine şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması

Şantiye suyu kazısı kapatılması

Şantiye suyu açılması

Doğalgaz idaresinde(ön abonelik) bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokosi,adres beyanı)

Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli ödenmesi

Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım belgesi alınması

Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat proje ve yapım sözleşmesi yapılması

Doğalgaz idaresi bağlantı ücret dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi

Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması

Doğalgaz idaresince doğalgaz kutu yerinin tespiti yaptırılması

Belediye’den; doğalgaz bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı yapılması

Doğalgaz idaresine kutu koydurulması

Telekom idaresinden bağlantı uygunluk yazısı alınması

Belediye’den; telekom için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Telekom kazısı yapılması

Telekom kutu bağlantısı yaptırılması

Telekom kazısı kapatılması

Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması

Zorunluysa,yola kum,mıcır,demir inecekse,ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları

Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı

Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması

Beton dökümü için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı alınması

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

7-İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI

Tüm bina kaba inşaat kalemleri’nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması

Tüm ince inşaat kalemleri’nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması

Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

8- İSKAN AŞAMALARI (SIRASIYLA)

Temel vizesinin yapılmış olması

Tapudan Kat irtifak kurdurulması işlemleri

Tapudan Kat irtifakı tapularının çıkarılması

Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan kat mülkiyetine geçiş olduğu için)

Isı yalıtım vizesi için yalıtım malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi

Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması

Harita teknik uygulama onayı (Binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair)

Yangın söndürme ekipmanlarının alınması

Yangın söndürme ekipmanlarının faturasının belediyeye ibrazı

İtfaiye yangın harçlarının yatırılması

Yangın söndürme tüplerinin kartlarının belediyeden alınması

Yangın söndürme tüplerinin kartlarının satıcıya onaylatılması

İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu ve buna ait işlemler

Sivil Savunma;sığınak uygunluk raporu ve buna ait işlemler

SGK dan esas işverene ait ilişiksiz yazısı alınması

Sular idaresi kontrolu ve uygunluk raporu,ve buna ait işlemler

Elektrik sayaçlarının alınması

Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması

Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması

İş bitim belgelerin doldurulması ve yetkili elektrik mühendisine imzalatılması

Yapı denetimce elektrik tesisatının kontrolu

Yapıya alınacak elektrik direk numarasının elektrik dosyasına yazılması

Yapı denetimden elektrik uygunluk raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi

Elektrik idaresi ön aboneliği olunması

Elektriğin açılması

İtfaiye yangın kontrolu ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler

Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması

Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine takılması

Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını yapılmış olması

Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması

İskan heyeti kontrolu ve uygunluk raporu

İskan için vergi dairesine beyanname verilmesi

Yapı kullanma izin belgesi harçlarının vergi dairesine yatırılması

Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması

Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması

Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması

D.Yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi

Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması

Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması

Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi

Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması

Doğalgazın açılması

Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları,son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf)

Belediyeye kat mülkiyeti,emlak beyannamesi verilmesi

Kanalizasyon idaresinden;kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması

Belediye’den;kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması

Kanalizasyon kazısı yapılması

Kanalizasyon idaresi gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması

Kanalizasyon kazısının kapatılması

Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması

Elektrik Aboneliğinin,mesken aboneliğine çevrilmesi

Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi,

Mesken aboneliği için evraklar;nüfus müdürlüğünden inşaat ve ev ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası fotokopisi)

Sular idaresinin yerinde kontrolu

Su sayaçlarını takılması

Suyun kullanıma açılması

Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi

Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

İMAR DURUM BELGESİ NEDİR?

imar durumu belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında şu ana bilgileri içermektedir.

•İnşaat yapılıp yapılamayacağını,

•Arsanızın yandaki parsellerle şuu’lu olup olmadığını,

•TAKS taban alan katsayısını ( Binanızın arsaya oturum m2 ‘sini)

•KAKS kat alan kat sayısını(Binanızın yapılabilir toplam m2 ‘sini)

•Arsanızın bitişik yada ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafelerinizi

•Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,

•Arsanızda yola terk olup olmadığını,

•Arsanıza tevhit *(Birleştirme) gerekip gerekmediğini,

•Arsanızda ifraz ** (ayırma) gerekip gerekmediğini,

•Maksimum (h) bina yüksekliğinizi

•Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)

•Arsanızın eni, boyunu

•Su basman yüksekliğinizi belirtmektedir.

*İfraz (Ayırma): tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir

**Tevhit (Birleştirme), tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

ankara yıkım firmaları stadyum yıkımı, yıkımcılar kaba inşaat, çatı yıkımı, duvar yıkımı, döşeme yıkımı, temel yıkımı, temel parçalama, yıkım işleri döşeme çiğneme, radye temel yıkımı, bombalı yıkım, patlayıcılı yıkım, çökertilerek yıkım, elle yıkım, balyozla sigortalı yıkım, risk sigortalı yıkım, dolgu malzemesi, blokaj, kuyu temel, tekil temel, sömel, mütemadi temel, sürekli temel, moloz, mehmet bulut, taner bulut, murat tekkanat stadyum yıkımı, kaba inşaat, çatı yıkımı, duvar yıkımı, döşeme yıkımı, temel yıkımı, temel parçalama, döşeme çiğneme, radye temel yıkımı, bombalı yıkım, patlayıcılı yıkım, çökertilerek yıkım, elle yıkım, balyozla sigortalı yıkım, risk sigortalı yıkım, dolgu malzemesi, blokaj, kuyu temel, tekil temel, sömel, mütemadi temel ankara firması

İMAR DURUM BELGESİ NASIL ALINIR?

Bazı arsaların imar bilgi durumu, belediyelerin internetteki imar bilgi durumu arama motorlarında gözükmektedir.Tapudaki,Ada,Pafta,Parsel bilgilerinizi bize ilettiğinizde firmamız size yardımcı olacaktır.İnternette arsanızın imar durumu gözükmüyorsa; ve İmar durumu belgeniz (imar bilgi formunuz) yoksa ve bu belgeyi kendiniz almak isterseniz, Arsanızın bulunduğu ilgili belediye imar müdürlüğüne (Örneğin; Bakırköy, Kadıköy,Üsküdar Bodrum,Datça, Beşiktaş gibi) gidip, standart imar durumu belgesi dilekçesini’ doldurunca yada bir dilekçeyle müracaat ettiğinizde, “imar bilgi durumu” belgesini alabilmektesiniz.

İmar Durumu tanzimi şartları bazı belediyeler için; tapu fotokopisi, imar durumu belgesi harcı/bedeli yatırmak yeterli olmakla birlikte istenilen belgeler, her belediye için değişmektedir.İstanbul,ilçe belediye imar müdürlükleri genel olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir.

Dilekçe, Tapu (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi birlikte), Çap (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak içim fotokopisi ile birlikte, son 1 yıl içinde alınmış), müracaatçı vekil ise vekaletname,Ayrıca ;Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf , Koruma Kurulu Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.

Aşağıda ilgili belediyeye yazacağınız, örnek, imar durumu belgesi(imar bilgi formu) dilekçesi örneği bulunmaktadır

ÖRNEK, İMAR DURUMU BELGESİ(İMAR BİLGİ FORMU) DİLEKÇESİ

………………….. BELEDİYE

BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE

……………..……/ İZMİR

…………………. ilçesi; ……………………… Mahallesi; ……. pafta ; ……. ada; ……… parsel sayılı yere ait imar durumunun düzenlenerek, ” imar durum belgesi” nin tarafıma verilmesini bilgilerinize saygılarımla arz ederim

ankara yıkımcılar enkazcılar hafriyatçılar

SSK işyeri sicil numarası almak için gerekli belgeler

Gerçek Kişilerde Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:

 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu),
 • İkametgah İlmühaberi,
 • Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti,
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi,
 • Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi,
 • İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri,
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı,
 • Tüzel Kişilerde (Şirketler) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
 • İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu),
 • Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri,
 • Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri,
 • Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti,
 • Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi,
 • Müdür imza sirküleri,
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
 • Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi,
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı,
 • Tüzel Kişilerde (Kooperatifler) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
 • İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu),
 • Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri,
 • Kooperatif Başkanının ikametgah ilmühaberleri,
 • Kooperatif Tüzüğü,
 • Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti,
 • Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi,
 • Kooperatif Başkanının imza sirküleri,
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi,
 • Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi,
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı,
 • Kapıcılık İşyerlerinde Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
 • Yöneticinin nüfus cüzdanı Suretleri,
 • Yöneticinin ikametgah ilmühaberleri,
 • Kat Maliklerinin adı soyadı ve adresleri ile imzaları bulunan liste,
 • Apartman Karar defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi,
 • İnşaat İşyerlerinde (İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
 • İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi,
 • Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler,
 • İnşaat İşyerlerinde (İnşaat Müteahhit Tarafından yapılıyorsa) Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
 • İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi,
 • Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaatın anahtar teslim sözleşmesi,
 • Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler,
 • Nakliye ve Hafriyat İşlerinde Ssk İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler:
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu),
 • Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura,
 • Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi,
 • Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler,
 • ankara sınırları içinde Moloz Atımı ve Kırım Yıkım İşleri Yapılır,
 • Ankara Gecekondu Enkazı Alanlar
 • Gecekondu yıkım firmaları yıkımcıları
ankara yıkımcılar enkazcılar hafriyatçılar