2012 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT FİRMASI


ANKARA (ANKA) – Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2011 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvelleri yayımladı.

bina inşaat maliyet hesaplama ankara

Emlak Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre 2011 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel, doğrultusunda Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit edildi.

2011’de çelik karkastan yapılan fabrika ve imalathane binalarının metrekare normal inşaat maliyet bedeli

birinci sınıf inşaatlarda 534,96 TL

ikinci sınıf inşaatlarda 333,82 TL,

üçüncü sınıf inşaatlarda 254,80 TL,

basit inşaatlarda 142,20 TL olacak.

Betonerme fabrika ve imalathane binalarında sırasıyla 438,23 TL, 273,30 TL, 195,85 TL, 117,34 TL olarak uygulanacak.

Çelikten karkastan yapılan otel binalarında lüks inşaat ortalama maliyeti bin 305,66 TL,

betonerma karkas bina bin 97,39 TL olacak.

Lüks sinema ve tiyatro binalarında çelik karkas binaların inşaat maliyeti bin 456,63 TL,

betonerme karkasın bin 176,69 TL,

hastane ve klikik binalarında çelik karkas binaların inşaat maliyeti bin 381,48 TL,

betonerme karkasın bin 112,34 TL olarak belirlendi.(ANKA)